Kulturminneprosjektet

Slik ble det etter fullført prosjekt. Nytt tak og det gamle råtne gulvet oppå småfefjøset er erstattet med solide planker. Og vi laget nye rugeplasser til linerlene som ellers likte godt den gamle taktroen.


Muldalgårdene står på Riksantikvarens liste over verneverdige bygninger, og fikk i år (2021) bevilget støtte fra Kulturminnefondet til må restaurere den gamle grindløa. Prosjektet ble utarbeidet med bistand fra Storfjordens Venner, og fikk bevilget 50% støtte, –  400 000 kr. Nå er tømrerne i gang, far og sønn Holtleite, og det skjer store ting!

 

 

 

 

 

 


Løa fikk hard medfart av nyttårsorkanen i 1992, og ble aldri ført tilbake til opprinnelig standard. En stor del ut mot fjorden, som også inneholdt en tømmerkasse til stall, ble ikke gjenoppbygd. Vi fikk godkjenning nå til å bygge den opp igjen, men fant at det ble et for omfattende og kostbart prosjekt.

 

 

 

 

 

Nå skifter vi ut det råtne gulvet både i underetasjen og i øvre nivå, reparerer deler av veggene, og ført og fremst skifter ut taket. Inntil nå kunne vi bare bruke noen små områder, dette blir som en ny låve! God plass og tett tak. I det gamle småfefjøset var det 1/2 m steinhard «talle» på gulvet, gammal møkk forsteinet av urinsalter. Litt av en jobb å få ut, men nå ble det ståhøyde. Kjekk vedbod og lager.

 

 

 

 

Se omtalen Storfjordnytt laget på grunnlag av pressemeldingen til Kulturminnefondet (hadde jeg blitt kontaktet ville jeg fått med en klar takk til Asgeir Kvernberg og Storfjordens Venner!).

Kart og biologisk mangfold

muldalenkart

Interaktivt kart over Muldalen og Tafjordfjella på UT.no

De spesielle naturtypene i Muldalen og Muldalsia kan studeres i Miljødirektoratets Naturbase

Muldalslia naturreservat.  Nedenfor Muldal ligger Muldalslia naturreservat og landskapsvernområdet fortsetter innover dalen med et utrolig naturmangfold. Lengre opp i dalen ligger Muldalsetra, og litt forbi der begynner Reinheimen nasjonalpark.

Det er nylig utarbeidet en Rapport om det biologiske mangfoldet i Muldalen.

Jakt i Muldalen

muldal-3-2Jaktvaldene Muldalen setersameie (Vald nr 79 «Muldal/Tafjord», Muldalen Gårdsnr 36 og Tafjord Gårdsnr 37) og Muldal Heimemark (Vald nr 33, «Muldal Heimemark», Muldal gårdsnr 36) er del av storvaldet Tafjord bestandplansområde.

Valdansvarlig for vald nr 79 er Audun Walle og for vald nr 33 Ola Myklebost.

Fordi det er mange sameiere har vi delt området inn i tre jaktfelt, der rettighetene roterer mellom Muldal og Tafjordbrukene. Det er to jaktlag fra Tafjord, ledet av hhv, Kjell Vad og Lars Petter Tafjord, og jaktleder for Muldal er Ola Myklebost. Det skal medles fra til alle jaktledere (som melder videre til sine bruk) når noen jakter i dalen.

TAFJORD/MULDAL  REINJAKTVALD

Gårdene som allerede har sameie med jaktrettigheter i Muldalen (Muldalen Gårdsnr 36 og Tafjord Gårdsnr 37) har slått sammen sine arealer som gir rettigheter til reinjakt og dannet 31/7-2013 TAFJORD/MULDAL  REINJAKTVALD for å organisere dette arbeidet.

Hjorten setter pris på at kulturlandskapet holdes ved like.

Muldalsbakkane Veglag

muldalsbakkene Veien opp Muldalsbakkene ble etablert i samarbeid mellom Muldalgårdene, Norddal kommune og Turistforeningen i 1890. Den har vært livsnerven til både setrene og gårdene siden. Dette er en populær tursti 2,5 km og 400 høydemeter gjennom Muldalslia naturreservat og landskapsvernområde med et utrolig naturmangfold, for å se på Muldalsfossen som stuper 190 m i fritt fall ned i kløften.

Veien er åpen for alle, men motorferdsel er kun tillatt med dispensasjon for trafikk til Muldalgårdene og Muldal- og Tafjordsetrene, samt for Tafjord kraft.

Den vedlikeholdes nå av Muldalsbakkane Veglag, som er en sammenslutning av alle gårdene som har eiendom i Muldalen.

Bakkene er bratte med 13 hårnålsvinger, og krever iherdig vedlikehold særlig pga vannerosjon. I år har vi fløyet opp mange tonn grus etter stor skade i vårløsningen.

Vi har en innsamlingskasse ved Vegvokteren nederst i bakkene, for de muldal2-1som vil bidra, og du kan også sende penger med Vipps til konto 117586, eller på bankgiro til Muldalsbakkene Veglag, 6213 Tafjord, konto 3910.28.0901. Org nr 990317208, og leder er nå Ola Myklebost.

vipps_logo_rgb_117586

muldal-1-2

muldal-7img_1957muldal-5-1