Kart og biologisk mangfold

muldalenkart

Interaktivt kart over Muldalen og Tafjordfjella på UT.no

De spesielle naturtypene i Muldalen og Muldalsia kan studeres i Miljødirektoratets Naturbase

Muldalslia naturreservat.  Nedenfor Muldal ligger Muldalslia naturreservat og landskapsvernområdet fortsetter innover dalen med et utrolig naturmangfold. Lengre opp i dalen ligger Muldalsetra, og litt forbi der begynner Reinheimen nasjonalpark.

Det er nylig utarbeidet en Rapport om det biologiske mangfoldet i Muldalen.

Jakt i Muldalen

muldal-3-2Jaktvaldene Muldalen setersameie (Vald nr 79 «Muldal/Tafjord», Muldalen Gårdsnr 36 og Tafjord Gårdsnr 37) og Muldal Heimemark (Vald nr 33, «Muldal Heimemark», Muldal gårdsnr 36) er del av storvaldet Tafjord bestandplansområde.

Valdansvarlig for vald nr 79 er Audun Walle og for vald nr 33 Ola Myklebost.

Fordi det er mange sameiere har vi delt området inn i tre jaktfelt, der rettighetene roterer mellom Muldal og Tafjordbrukene. Det er to jaktlag fra Tafjord, ledet av hhv, Kjell Vad og Lars Petter Tafjord, og jaktleder for Muldal er Ola Myklebost. Det skal medles fra til alle jaktledere (som melder videre til sine bruk) når noen jakter i dalen.

TAFJORD/MULDAL  REINJAKTVALD

Gårdene som allerede har sameie med jaktrettigheter i Muldalen (Muldalen Gårdsnr 36 og Tafjord Gårdsnr 37) har slått sammen sine arealer som gir rettigheter til reinjakt og dannet 31/7-2013 TAFJORD/MULDAL  REINJAKTVALD for å organisere dette arbeidet.

Hjorten setter pris på at kulturlandskapet holdes ved like.

Muldalsbakkane Veglag

muldalsbakkene Veien opp Muldalsbakkene ble etablert i samarbeid mellom Muldalgårdene, Norddal kommune og Turistforeningen i 1890. Den har vært livsnerven til både setrene og gårdene siden. Dette er en populær tursti 2,5 km og 400 høydemeter gjennom Muldalslia naturreservat og landskapsvernområde med et utrolig naturmangfold, for å se på Muldalsfossen som stuper 190 m i fritt fall ned i kløften.

Veien er åpen for alle, men motorferdsel er kun tillatt med dispensasjon for trafikk til Muldalgårdene og Muldal- og Tafjordsetrene, samt for Tafjord kraft.

Den vedlikeholdes nå av Muldalsbakkane Veglag, som er en sammenslutning av alle gårdene som har eiendom i Muldalen.

Bakkene er bratte med 13 hårnålsvinger, og krever iherdig vedlikehold særlig pga vannerosjon. I år har vi fløyet opp mange tonn grus etter stor skade i vårløsningen.

Vi har en innsamlingskasse ved Vegvokteren nederst i bakkene, for de muldal2-1som vil bidra, og du kan også sende penger med Vipps til konto 117586, eller på bankgiro til Muldalsbakkene Veglag, 6213 Tafjord, konto 3910.28.0901. Org nr 990317208, og leder er nå Jostein Tafjord.

vipps_logo_rgb_117586

muldal-1-2

muldal-7img_1957muldal-5-1

Muldalsgårdene

Ytterst på stupet, der Muldalen slutter på kanten av Tafjorden, ligger Muldalgårdene. De ble fraflyttet på 1950-tallet, men er fortsatt i privat eie.
dsc_3999Lengre opp i dalen ligger Muldalsetra, der gårdene hadde setre som nå er tatt av snøras, og rett ved siden av Tafjordsetra, der åtte Tafjordgårder har sine setre, nå fritidsboliger.
Slik så landskapet ut rundt 1940. Ganske forandret på 80 år!