We are so sorry

On the 9th of July, a German visitor fell into the waterfall, we are full of grief for this unneccessary tragedy. Please all be careful and do not try to see the waterfall from the edge! Use the old path to the viewpoint, passing between the two farms.

Norwegian news on the accident.

Kjære gjester, ikke gå ut mot kanten! Det er glatt og dere ser ikke fossen ovenfra. Bruk heller den fine stien til utsiktspunktet, gjennom tunet mellom gårdene.

Les mer om Muldalsgårdene her