Muldalen, en spennende hengedal fra Tafjorden og inn i Reinheimen nasjonalpark

Har du fint vær på flyet fra Oslo til Ålesund kan du se Muldalen på høyre side. Dalen begynner ca 400 m over Tafjorden, passerer setrene der det er en knekk (til venstre for midten av bildet), og fortsetter like ovenfor inn i Reinheimen nasjonalpark. Gårdene ble for drøyt 100 år siden flyttet fra den fine men rasfarlige plassen inne ved bøen ut på kanten mot fjorden, der det er trygt for ras. Muldalsgårdene er verneveridge kulturminner av regional verdi.

Grindløa restaureres med støtte av Kulturminnefondet.

Mange parkerer bilen på den offentlige parkeringsplassen mellom utløpet av den lange Heggurtunellen og broen over elva og går den ca 2,5 km bratte kjerreveien opp til toppen av fossen. Men ikke gå utpå kanten! Du ser ikke noe ovenfra, men risikerer å gli og falle 200 m ned i fossegjelet. Gå heller den merkede stien mellom gårdene og ned til den fine utsiktsplassen der du ser hele fossen. En annen fin tur er de ca 3 km opp til setra.